Compassie en empathie: zelfzorg strategieën voor de hulpverlener

Datum:
Doelgroep:Psychologen, Psychiaters, Vaktherapeuten, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, Agogisch en Maatschappelijk werkers en andere hulpverleners

Jaren lang, dag in dag uit, luisteren naar een ander kan een opgave die soms leidt tot het verlies van passie voor je werk. Daarnaast kan empathie, je inleven in de ander, soms behoorlijk lastig zijn wanneer de cliënt zijn of haar traumatische ervaringen met je deelt. Wat is er voor nodig om als hulpverlener empathisch te kunnen blijven reageren en je compassie voor je medemens niet te verliezen?

In deze workshop staan we stil bij de begrippen compassie, secundaire traumatisering en de verschillende componenten van empathie. Op basis van concepten uit IPNB worden praktische strategieën aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Het blijkt bovendien dat wanneer hulpverleners deze concepten op zowel persoonlijk als professioneel niveau toepassen, ze zelf verschuiven in de richting van een betere neuronale integratie. Een verschuiving die samengaat met verbeterd relationeel functioneren en een algemeen gevoel van mentaal en lichamelijk welbevinden.

De volgende onderwerpen komen in deze workshop aan bod:
  • De nieuwste neurobiologische inzichten in stress;
  • Reactiestijlen op stress bij een ander (en de link met de functies van het brein);
  • De componenten van empathie en de implicaties hiervan voor de praktijk;
  • Emotionele besmetting en zelfzorg-strategieën;
  • Het herkennen van de eigen psychologische basisbehoeften;
  • Uitleg over hartcoherentie met een korte oefening.
Vorm: theorie met visuele ondersteuning gecombineerd met veel experiëntiele oefeningen. Er is gedurende de dag niet alleen ruime gelegenheid voor reflectie en vragen, maar eventueel ook voor uitgebreidere casus- besprekingen. Deze kunnen dienen als illustraties van wat is besproken en tegelijk maken ze de theorie praktisch toepasbaar.

08:30
09:00
10:30
10:50
12:30
13:15
14:45
15:30
16.30
ontvangst
workshop
koffie/thee pauze
workshop
lunch
workshop
koffie/thee pauze
workshop
afsluiting

Locatie:er wordt een locatie gekozen die aansluit bij de verblijfplaats van de deelnemers.
Zet je naam op de (vrijblijvende) aanmeldlijst. Wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn, wordt je op de hoogte gesteld van nieuwe data.