Het belichaamde Brein: IPNB & PMT

Datum: 
Doelgroep:Psychomotorische therapeuten, pmt-ers in opleiding en andere belangstellenden

Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) laat zien hoe emoties en interpersoonlijke ervaringen de structuur en functie van het brein vormen. De kern van IPNB is dat integratie centraal staat in welzijn. Elke therapievorm streeft ernaar om de sensaties, beelden, gevoelens en gedachten van onze ervaringen te integreren. PMT richt zich op de motorische en kinesthetische aspecten van ervaringen, en maakt gebruik van de wijsheid van het lichaam.

Het lichaam kan iemand toegang geven tot innerlijke ervaringen waar het brein nog geen taal voor heeft gevonden. Alle ervaringen worden geregistreerd in het lichaam, lichamelijke sensaties en gedragingen, waarna ze worden opgeslagen in het impliciete, procedurele geheugen geheugensysteem van het lichaam. Dat geldt ook voor traumatische ervaringen of andere vervelende vroege hechtingservaringen. PMT interventies kunnen de cliënt toegang geven tot dit impliciete geheugen. Begrip van hoe o.a. herinneringen in het brein worden vastgelegd en welke rol de verschillende hersengebieden hierin spelen, stelt je in staat om je therapeutische interventies scherper af te stemmen, ook op het brein. Wanneer we de cliënt helpen de synaptische verbindingen van het impliciete geheugen te verbinden met die van het expliciete geheugen, helpen we om de herinneringen te herzien. Op deze manier werk je niet alleen samen aan de integratie van ervaringen, maar ook aan integratie in het brein.

Interpersoonlijke neurobiologie laat zien dat de non-verbale ingang tot het veranderingsproces een krachtig middel is en kan bijdragen aan deze integratie.

In deze workshop willen we exploreren of en hoe psychomotorische therapeuten de nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschappen kunnen gebruiken om integratieve processen te bevorderen. Er is gekozen voor een combinatie van informatie overdracht, experientiële oefeningen en een gezamenlijke discussie.

Deze workshop werd eerder al eens verzorgd door de werkgroep Angst- en Stemmingstoornissen van de NVPMT. Wilt u een dergelijk aanbod bij u in de buurt, mail dan gerust.