Referenties

"Er worden weer aandachtspunten aangescherpt en impliciete processen meer expliciet gemaakt. Verhelderend en het geeft weer stof voor duidelijker en meer onderbouwde interventies." (over de basismodule psychotherapie)

Jessy Brouwers, Klinische Psycholoog / Cliëntgericht Psychotherapeut

"Het maakt mijn werk leuker, zeker de EMDR, omdat ik nu weet wat er precies gebeurt in de hersenen op dat moment dat 'het kwartje valt'. Ook het aanleren van een meer positieve bias kan ik nu beter kan toepassen." (over de basismodule psychotherapie)

Tamara Tielbeke, GZ-psycholoog / EMDR Europe practitioner

"Het is prettig te merken dat Renate naast een degelijke theoretische onderbouw, ook zelf de vertaling kan maken naar het therapeutische werk." (over de basismodule psychotherapie)

Johan Smets, Psychotherapeut / senior-coach

"Kinderen zijn natuurlijk bijna altijd gelukkig, maar hoe geef je je kind vandaag de instrumenten om ook later een gelukkige (jong)volwassene te worden? Ik heb in deze cursus niet alleen geleerd hoe ik mezelf met mijn kinderen kan verbinden maar ook hoe ik de integratie van hun brein kan stimuleren. Dat alles vanuit het wetenschappelijk inzicht dat geintegreerde mensen beter kunnen luisteren, relativeren, afstemmen en anderen begrijpen. Dat geeft hen de basis om echte betekenisvolle relaties aan te gaan en dáár wordt je gelukkig van.

Renate is in staat om taaie wetenschappelijke kennis op een "populaire" manier over te dragen en dat zorgde voor levendige avonden. Het is niet dat ik nu een hele andere manier van opvoeden heb, maar ik heb me wel iets heel belangrijks gerealiseerd. Ik hoef me niet van dag tot dag druk te maken over school of sportprestaties. Het gaat er om dat mijn kinderen uitgroeien tot gelukkige volwassenen. Gelukkige mensen maken keuzes die het beste bij hen passen en vinden dingen waar ze zich met plezier instorten. Aan dat geluk kunnen mijn partner en ik bijdragen met de instrumenten die Renate ons heeft aangereikt." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Carla, moeder van Thomas (7), Joris (5) en Julia(1)

"Ik heb tijdens deze cursus geleerd dat je een kind prima kunt uitleggen hoe zijn brein werkt, en dat hij daar zelf invloed op kan uitoefenen. Ook de link met geweldloze communicatie zag ik meerdere malen voorbij komen: een theorie die ik in eerste instantie wat wollig vond maar na de cursus ook in neurobiologisch perspectief kan plaatsen!

De docent neemt de tijd om best ingewikkelde zaken helder over te brengen. Ze heeft duidelijk plezier in het geven van de cursus en weet elke deelnemer te enthousiasmeren en persoonlijk bij de stof te betrekken." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Inge Corstiaans, moeder en kindercoach

"De cursus overtrof mijn verwachtingen! Ik wist niet helemaal wat ik kon verwachten: of de cursus zweverig zou zijn of juist theoretisch en zo ja wel praktisch? Maar juist de combinatie van theorie, praktijk (strategieën) plus de voorbeelden vond ik verrassend. Wat me altijd zal bij blijven is hoe belangrijk 'verbinden' is." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Hanna Willemse, moeder van 1-jarige zoon

"Ik heb nu al meerdere cursussen bij IPNB gevolgd, en ik ben toch elke keer weer verbaasd hoe knap de docent middelen gebruikt (flimpjes, dia's etc). Het samenspel van multimedia en haar eigen verhaal gaan moeiteloos in elkaar over." (over de 2-daagse cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Irmgard, haptotherapeut/fysiotherapeut

"De passie voor het onderwerp straalt van Renate af. Ik vind het erg knap hoe ze ontzettend ingewikkelde materie als het brein op zo'n manier weet uit te leggen dat het goed te snappen is. Dat was mijn psychologiedocent op de opleiding niet gelukt: if you can't explain it to a six year old, you don't understand it yourself. Renate heeft een goede balans weten te bewaren in het overbrengen van kennis en het kunnen delen van ervaringen met andere ouders/verzorgers." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Moeder van een peuter

"De manier waarop de informatie werd gepresenteerd sprak mij meer aan dan de basisvakken neuro/biopsychologie die ik tijdens mijn psychologie studie heb gehad. Dit kwam denk ik ook door de toepasselijke afbeeldingen, voorbeelden in verhaalvorm en het minimale gebruik van vaktermen. Bij veel van dit soort harde wetenschap zaken vraag je jezelf af; 'hoe leg ik dit uit aan een kind?' Daarvoor werden handige stripverhaaltjes toegestuurd die je samen met een kind kunt doornemen. Hierdoor kon ik dat wat ik geleerd heb tijdens de cursus zo toepassen in de praktijk." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

P. de Vries, werkzaam als basispsycholoog op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Leeuwarden

"De manier waarop Renate uitlegt is erg fijn; wat ze wil zeggen komt heel goed binnen. Het is prettig dat ze zo rustig kan uitleggen. Met alle voorbeelden die we hebben kunnen benoemen en de link die we hebben kunnen maken naar de theorie is het heel helder geworden. In de powerpoint was prachtig beeldende werk ter illustratie." (over de workshop Breinen Verbeelden)

Nima Roomez Khaksari, beeldend therapeut

“Zelf dat ik voordat ik deelnam aan de cursus dat ik veel te veel met mijn kinderen praatte over van alles en nog wat, maar nu weet ik dat dat juist goed is. En ook waarom. En, mijn ervaring is dat ook als je kinderen al wat ouder zijn, het echt niet te laat is om dingen anders te doen. Deze cursus overtrof mijn verwachtingen! IK had bijvoorbeeld niet verwacht dat ik ook nog zo veel over me zelf zou leren." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Elise, moeder van een 8 jarige dochter en een zoon van 7

“Door deze cursus heb ik meer inzicht in hoe het brein van mijn dochter zich ontwikkelt. Dit zorgt ervoor dat ik haar ontwikkeling beter begrijp en dat ik haar gericht kan helpen en ondersteunen in haar ontwikkeling. De informatie in de cursus was voor mij als 'leek' prima te volgen. De vele praktijkvoorbeelden maakten de theorie inzichtelijk." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Sarah, moeder van een 2-jarige

“Renate heeft een bijzonder talent om ingewikkelde theorie zeer praktisch en toepasbaar over te brengen. En tijdens de lessen was er ook nog ruimte om al mijn eigen gedachten en hersenspinsels te bespreken" (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Marjolein, moeder van 2-jarige Senneh

“Deze cursus geeft een verdieping van mijn algemen kennis over hersenen en meer inzicht in het afstemmen op jezelf en de ander bij verschillende soorten voorvallen. Ik merk dat ik buiten mijn werk, dus bij mijn persoonlijke botsingen met kinderen en volwassenen, beter heb leren letten op eerst afstemmen, voordat ik reageer! " (over de 2-daagse cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Willy Mooy, leerbegeleider

“De cursus was geweldig, deed me denken aan het volgen van mijn favoriete vak op school door m'n favoriete leraar. De docent blinkt uit in het vertalen van onzettend veel wetenschappelijke kennis naar bruikbare en interessante informatie met handvatten voor verschillende ouders en professionals (met humor)." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Erik, vader van een 2-jarige zoon

"Ik gebruikte kennis over het neuroplasticiteit tot nu toe alleen bij uitleg over hoe hersenen werken bij leren. Over de psychologische aspecten had ik me niet eerder verdiept en ik beschouw deze als welkome en vanzelfsprekende aanvullingen." (over de 2-daagse cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Mans van der Heide, leerkracht Montessori basisschool

“Renate gaf in haar lezing een mooi overzicht waarin zij op heldere wijze de nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschappen verbindt met aspecten van psychotherapie en gehechtheidstheorie.”

Bianca de Geus, Klinisch Neuropsycholoog

“Ik kon de theorie goed/direct koppelen aan de basisprincipes van communicatie waar ik dagelijks mee werk. Heel verhelderend. Ik begrijp nu beter waarom dingen wel/niet werken in de communicatie tussen ouder en kind. Zowel prive als in het werk fijn om deze informatie nu te kennen in het werken met ouders ook te kunnen gebruiken." (over de cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Jessica, pedagogisch medewerker/video interactie begeleider

“Ik hoorde Renate spreken over de impact van interpersoonlijke relaties op neurofysiologische processen. Voor mij, als startend therapeut met vooral neuropsychologische basis, een zeer interessant en welkom verhaal! En naar mijn idee; een combinatie die onmisbaar is om uiteindelijk het totaal begrip van de therapeutische relatie te benaderen.”

Mere Vos, neuropsycholoog i.o. Hersencentrum

“Renate presented a very difficult but challenging subject: "neurobiological discoveries in relation to mental function and behavioral problems" to a mixed audience of laymen and workers in the mental health field in such a way that almost everyone followed her explanations with fascination and admiration. Her didactic skills were excellent and she made it possible to explain this highly specialized knowledge in a way that everyone learned from it. Although her presentation seemed to come easily and natural one could see nevertheless she had done extensive preparations and achieved her success thanks to her high standards of work. Her personal style, timing and gentle approach made it a pleasure to listen and stimulated the audience in an interaction with her which benefitted both parties.”

Joep Gilling, Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut

“I attended a lecture given by Renate that opened my eyes to the fact that there are no separate worlds between the biological and psychotherapeutical extremes of our profession and she did it in a very clear way.”

Hans Agelink, Psychiater