Cursus Opvoeden van Binnenuit: een cursus over gehechtheid tussen ouder en kind

Wanneer je kind een goede relatie met je heeft, brengt het de beste ouder in je naar boven.

Vroeger zijn er misschien dingen gebeurd of gezegd die voor jou als kind pijnlijk waren. Waarschijnlijk heb je jezelf toen voorgenomen dit je eigen kind nooit aan te doen. En toch gebeurt het. Want je bent als ouder ontvankelijk voor het overdragen van ongezonde patronen uit het verleden. Zo worden negatieve patronen in gezinsinteracties generaties lang overgedragen. Maar er is een mogelijkheid om dit patroon te doorbreken. De cursus Opvoeden van Binnenuit helpt hierbij.

Om negatieve patronen uit het verleden te doorbreken, is het nodig dat je jouw eigen jeugdervaringen begrijpt. Want we kunnen niet veranderen wat er met ons als kind is gebeurd, maar we kunnen wel de manier waarop we hierover denken of reflecteren veranderen.

De cursus Opvoeden van Binnenuit zorgt dat je jouw emoties en waarnemingen begrijpt en waardeert hoe deze worden beïnvloed door gebeurtenissen uit het verleden. Het maakt dat je je eigen jeugdervaringen, positief of negatief, accepteert en integreert als een deel van jezelf en van jouw levensverhaal.

Hoe kun je door betekenis te geven aan je eigen leven, je kinderen helpen?

De manier waarop je met je kinderen communiceert is van invloed op hoe ze zich ontwikkelen. Wanneer jij in staat bent om dit op een sensitieve en wederkerige manier te doen, zal dit het gevoel van veiligheid van het kind voeden.

De vroege gehechtheidsrelatie is het fundament waarop emotionele intelligentie, zelfwaardering, cognitieve en sociale vaardigheiden worden gebouwd. Onderzoek heeft duidelijk laten zien dat de gehechtheid van het kind aan de ouder niet zo zeer wordt beïnvloed door wat er met de ouder is gebeurd toen ze jong waren, maar door de manier waarop de ouder deze ervaringen heeft verwerkt en is gaan begrijpen.

Je bevrijden van de begrenzingen van je verleden en een beter begrip van jezelf krijgen, kan je helpen in het bouwen van een meer effectieve en plezierige relatie met je kinderen. En een betrouwbare en veilige ouder-kindrelatie helpt het kind om het op veel gebieden in zijn leven goed te doen. Het kan een bron voor weerbaarheid zijn zodat het kind leert om te gaan met uitdagingen in het leven.

Deze cursus

De cursus Opvoeden van Binnenuit heeft als doel het begrip te vergroten over hoe jouw jeugd invloed heeft gehad op jouw leven en hoe dit effect heeft op jouw ouderschap en de manier waarop je opvoed.

Ouders worden in deze cursus, met oefeningen en schrijfopdrachten, aangemoedigd te reflecteren op hun eigen jeugdervaringen. Hierdoor wordt het begrip van je huidige en vroegere ervaringen verdiept. Dit maakt dat je je relatie en de communicatie met je kinderen kunt verbeteren en meer effectieve keuzes kunt maken in de opvoeding.

In de cursus bespreken we nieuwe inzichten over gehechtheid en integreren deze met nieuwe ontdekkingen uit hersenonderzoek. Door het bespreken van de wetenschap achter hoe we ervaren en verbinden, ontstaat een nieuw perspectief dat ons kan helpen om het begrip van onszelf, onze kinderen en onze relaties met elkaar te verdiepen.

Uiteraard is deze cursus niet alleen geschikt voor ouders maar ook voor aanstaande ouders die zich goed willen voorbereiden op het ouderschap.

De docent

Renate Geuzinge is gz-psycholoog en psychotherapeut en werkte voorheen bij Accare Kind & Jeugd en bij GGZ Drenthe. Van 2010 tot 2013 heeft ze zich in de Verenigde Staten intensief beziggehouden met neurowetenschappen in het algemeen en de Interpersoonlijke Neurobiologie in het bijzonder. Ze studeerde bij kinderpsychiater Daniel Siegel, de oprichter van de Interpersoonlijke Neurobiologie. Als docent voor IPNB wil ze de nieuwste wetenschappelijke concepten inzichtelijk en toegankelijk maken voor een breed publiek, voor zowel professionals als ouders/verzorgers.

Locatie & kosten

De cursus wordt gegeven in Het Eiland van Groningen. De bijeenkomsten zijn gepland op de dinsdagavond van 20 tot 22 uur. De kosten voor deze cursus zijn € 125,- per persoon.

Geïnteresseerd?

Meer informatie over Interpersoonlijke Neurobiologie en de andere cursussen is te vinden op deze site. Of ontmoet de docent tijdens de opvoedinspiratie-avond van Het Eiland van Groningen en stel jouw vragen over de cursus.