Leertherapie

Leertherapie is psychotherapie in het kader van de opleiding tot behandelaar (psychotherapeut, psychiater, verpleegkundig specialist). Het doel is de ontwikkeling en het inzicht in uw eigen functioneren als professional te bevorderen. Het is een verplicht onderdeel van deze opleidingen, maar ook andere gezondheidszorg professionals zijn welkom om op eigen initiatief op deze manier te werken aan de eigen professionele ontwikkeling.

Mijn hoofdvisie in psychotherapie is de persoonsgerichte visie waarvan het uitgangspunt is dat mensen in staat zijn om eigen keuzes te maken. Deze humanistische theorie gaat uit van een aangeboren actualiseringstendens welke van invloed is op de menselijke ontwikkeling en het zelfsturend vermogen. In de persoonsgerichte experiëntiële benadering staan de persoon van de cliënt, zijn/haar persoonlijke belevingswereld en de wens tot verandering centraal.

Naast mijn ervaring in de persoonsgerichte psychotherapie (supervisor en leertherapeut VPeP), groepsdynamica (cursusgever NVGP bij de RINO groep) en Lichaamsgerichte psychotherapie (docent LPO NIP bij de RINO Amsterdam), ben ik geschoold en heb ruime ervaring met EMDR, schematherapie, sensorimotor psychotherapy, en emotion focused therapy (EFT).

Een leertherapie traject bij mij zal goedkeuring vinden bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de Vereniging voor Persoonsgerichte experimentele Psychotherapie (VPeP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters (NVvP), als voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VSR).

Leertherapie valt onder opleidings- en/of studiekosten en kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Indien u het zelf betaald is het in de meeste gevallen aftrekbaar als studiekosten.

Face-2-face afspraken vinden plaats in mijn eigen praktijkruimte aan de Hereweg 114 in Groningen. Neem contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

BIG-gz: 69059164825; BIG-pt: 89059168416