Publicaties

Boeken
  • 2017/2019. Echo's van trauma. Slachtoffers als daders, daders als slachtoffers. Boom Uitgevers.
  • 2010. Hier-en-nu contact behouden, Het kwadrant van de vier basisemoties. 2 Hoofdstukken in het boek: De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk. Gundrum & Stinkens. Acco Uitgeverij.
  • 2010. Omgaan met Trauma's: een cursus voor cliënten. Versie Gijzeling in de jeugd. Draaiboek. Ongepubliceerd manuscript. GGZ Drenthe.
  • 2009. Omgaan met Trauma's: een cursus voor cliënten. Versie Vroegkinderlijke Traumatisering. Boek. GGZ Drenthe.
Artikelen

2023. Donkere chocolade verdrijft donkere gedachten. Hoe levensstijl en voeding invloed kunnen uitoefenen op mentale gezondheid. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP), 61–2.

2020. Een onvoldoende. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en belevingen van persoonsgerichte supervisoren met onvoldoende functionerende supervisanten. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP), 58-3, 152-164.

2015. Concrete zelfzorgstrategieën voor de psychotherapeut. Compassie versus empathie. Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie (TCgP), 53-3, 197-212.

2014. Specifieke veranderingen in het brein door de niet-specifieke factoren van de psychotherapeutische relatie. Een overzicht vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief. Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie (TCgP), 51-1, 34-48.

2013. 'Searching for Rogers', een zoektocht naar de cliëntgerichte benadering in New York City. Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie (TCgP), 51-2, 139-147.

2009. Het innerlijk kompas: een supervisieverslag. Tijdschrift Clientgerichte Psychotherapie (TCgP), 47-2, 132-141.

2008. Jongeren met een eetstoornis: een training in het contact maken met gedachten, gevoelens en het lijf. Tijdschrift Clientgerichte Psychotherapie (TCgP), 46-1, 38-48.

Boekrecensies

Het lichaam en psychisch functioneren: theorie, onderzoek en klinische toepassing. E.H.M. Eurelings, C.G. Kooiman, & M.H. Lub (Red.) (2021). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

Trauma en ouderschap. Een methode ter voorkoming van intergenerationele gevolgen van trauma. Marjo Ruismäki e.a., (2021). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

Supervisie als proces: een gids voor de praktijk (Greet Vanaerschot e.a., 2021). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie (Nelleke Nicolai, 2020). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

De vele lichamen die we zijn. Medische-wijsgerige verkenningen (Bernard Sabbe & Luc Braeckmans, 2020). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

Beter worden in je vak. Systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz (Hafkenscheid, 2018). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

De polyvagaaltheorie en de transformerende ervaring van veiligheid. Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid (Porges, 2019). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

The heart of trauma. Healing the embodied brain in the context of relationships (Badenoch, 2018). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

Sensorimotor psychotherapy, interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid (Ogden & Fisher, 2017). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

Persoonsgerichte therapie in de praktijk. Emotiegericht, procesgericht, cliëntgericht (Baljon, Pool, & Takens, 2016). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

Vijf niveaus van gehechtheid D. Miguel Ruiz Jr. Loopbaanvisie (online).

The developing mind / Pocket guide to interpersonal neurobiology (Siegel, 2012). Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie (TCgP).

Het Rolo - effect: geheugen als een olifant. Elephants on the Edge: What Animals Teach Us about Humanity (Bradshaw, 2009). Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie (TCgP).

Faro: de ramp na de ramp. Van slachtoffer naar probleem. Cor ten Hove (2002). Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie (TCgP).

Psychological trauma and the developing brain; neurologically based interventions for troubled children. Phyllis T. Stien en Joshua Kendall (2004). Nieuwsbrief Accare.

Varia

2023. Alleen empathisch reflecteren is niet genoeg. Empathic reflections by themselves are not effective: Meta-analysis and qualitative synthesis. Psychotherapy Research (Elliott, Bohart, Larson, Muntigl & Smoliak (2023). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2023. Webinarverslag. Een nieuwe kijk op trauma en verslaving – Jan Winhall georganiseerd door de werkgroep Focusing van de VPeP 13 juni 2023, online. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2021. Research Review. The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy (Fluckiger, Wampold, & Horvath, 2018). Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2022. Dicht bij de eigen passie, met aandacht voor het geheel van het leven. Interview met Grieteke Pool. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2021. Symposiumverslag. Behandeling in psychotraumaveld – NIP symposium 3 juni 2021, online. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2017. Congresverslag Psychotherapie 2026. Wat als de apps op zijn... gehouden op 6 oktober 2016 in Groningen. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2017. Congresverslag VCgP Tussen de regels en buiten de lijntjes, gehouden op 30 september 2016 in Arnhem. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2016. Interview met prof. dr. Mia Leijssen. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (TPeP).

2007. Conference Review of the 7th World PCE-Conference. Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie (TCgP).