Masterclass Creatieve Therapie

Datum:
Doelgroep:Beeldend therapeuten, beelden therapeuten in opleiding en andere belangstellenden

In beeldend werk kan iemand uiting geven aan innerlijke ervaringen waar het brein nog geen taal voor heeft gevonden. In beeldende therapie verbindt de cliënt zich via het medium met zijn/haar impliciete geheugen (lichamelijke sensaties en gedragspatronen). Begrip van hoe o.a. herinneringen in het brein worden vastgelegd en welke rol de verschillende hersengebieden hierin spelen, stelt een therapeut in staat om een therapie niet alleen op het medium, maar ook op het brein af te stemmen. Wanneer we de cliënt helpen impliciete herinneringen te verbinden met het expliciete geheugen, helpen we om de herinneringen te herzien. Op deze manier werk je niet alleen samen aan de integratie van ervaringen, maar ook aan integratie in het brein. Interpersoonlijke neurobiologie laat zien dat de non-verbale ingang tot het veranderingsproces een krachtig middel is en kan bijdragen aan deze integratie.

 In deze workshop willen we exploreren of en hoe beeldend therapeuten de nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschappen kunnen gebruiken om integratieve processen te bevorderen. Er is gekozen voor een combinatie van informatie overdracht, experientiele oefeningen en een gezamenlijke discussie.

Deze masterclass werd eerder al eens verzorgd door de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Wilt u een dergelijk aanbod bij u in de buurt, mail dan gerust.