Onderwijzers

IPNB laat niet alleen zien hoe we met ‘lastige’ kinderen kunnen omgaan, maar vooral hoe weinig er voor nodig is om hen te laten ontwikkelen. Zo vormen leraren het brein van onze volgende generatie leerlingen

De leraar-leerling relatie

Onze relaties vormen ons brein en bepalen hoe het functioneert en groeit. De relatie tussen leraar en leerling is een van de meest betekenisvolle in het leven van het kind. En het heeft direct effect op de ontvankelijkheid van het brein om nieuwe ervaringen tot zich te nemen en er van te leren. Een ontvankelijk brein leert makkelijker.

Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB)

IPNB gebruikt inzichten uit verschillende wetenschappen (zoals sociale neurowetenschappen en sociale psychologie) om te begrijpen hoe en waarom u succesvol bent. Welke brein systemen kunt u het beste aanspreken? En hoe kunt u de breinontwikkeling en leren stimuleren? Met deze kennis kunt u uw effectiviteit in het aanleren van kennis en vaardigheden verhogen.

Verbinden is hoofdzaak

Niet alleen het curriculum, maar ook de sociale omgeving van de klas en de relatie met een leraar hebben een enorme impact op leren. Steunende, aanmoedigende en zorgzame relaties kunnen het brein stimuleren om ervaringen te absorberen en nieuwe neuronale verbindingen te vormen. Zo kunnen gepassioneerde leraren langdurige herinneringen creëren.

Aanbod

Het Instituut biedt de volgende workshops en lezingen voor scholen, onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen of individuele onderwijzers:

  • Wat stimuleert het hele kinderbrein?
  • Thuis gaat het anders: een kind in de klas met sociale en emotionele problemen
  • Integratie van zaakvakken en creativiteit bevorderend onderwijs
  • Zelfzorg en burn-out preventie: het integratiemodel toepassen op u zelf

Inschrijven is eenvoudig en kan middels een korte mail, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Referenties

“Deze cursus geeft een verdieping van mijn algemen kennis over hersenen en meer inzicht in het afstemmen op jezelf en de ander bij verschillende soorten voorvallen. Ik merk dat ik buiten mijn werk, dus bij mijn persoonlijke botsingen met kinderen en volwassenen, beter heb leren letten op eerst afstemmen, voordat ik reageer! " (over de 2-daagse cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Willy Mooy, leerbegeleider

"Ik gebruikte kennis over het neuroplasticiteit tot nu toe alleen bij uitleg over hoe hersenen werken bij leren. Over de psychologische aspecten had ik me niet eerder verdiept en ik beschouw deze als welkome en vanzelfsprekende aanvullingen." (over de 2-daagse cursus Wat stimuleert het hele kinderbrein)

Mans van der Heide, leerkracht Montessori basisschool