Vaktherapie

Beeldend therapeut, danstherapeut, dramatherapeut, muziektherapeut, psychomotorisch therapeut

Het uiten via dans, muziek, beelden, drama of beweging kan ons toegang geven tot innerlijke ervaringen waar het brein nog geen taal voor heeft gevonden

Verbinden is hoofdzaak

De cliënt verbindt zich via het medium met zijn/haar impliciete geheugen (lichamelijke sensaties en gedragspatronen). Voor een succesvolle therapie dienen deze elementen verbonden te worden met het expliciete geheugen (autobiografisch, taal). Deze verbinding komt echter alleen tot stand via reflectieve vragen en verbale interventies. Met andere woorden: wanneer de cliënt zich met jou verbindt.

Een nieuwe kijk op non-verbaal werken

Gesprekstherapeuten en vaktherapeuten gebruiken ieder hun eigen ingang tot het veranderingsproces, net zoals twee blinde mensen met de slurf en de staart allebei hun eigen beeld van de olifant vinden. IPNB streeft naar een beeld van de gehele olifant en probeert universele principes te vinden. Het verbindt daartoe linker-brein-wetenschappen met rechter-brein wetenschappen: kunst, beweging, dans en muziek.

Brein gebaseerd werken

Begrip van hoe herinneringen in het brein worden vastgelegd en welke rol de verschillende hersenhelften hierin spelen, stelt je in staat om je therapie niet alleen op het medium, maar ook op het brein af te stemmen. Wanneer we de cliënt helpen de synaptische verbindingen van het impliciete geheugen te verbinden met die van het expliciete geheugen, helpen we om de herinneringen te herzien. Op deze manier werken we samen niet alleen aan de integratie van ervaringen, maar ook aan integratie in het brein.

Workshops

In onze workshops laten we vanuit een interpersoonlijk neurobiologische perspectief zien hoe een vaktherapeut nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschappen gebruikt om integratieve processen te bevorderen. Dat is de essentie van mentale gezondheid, verandering en groei.Het Instituut biedt GGZ-instellingen, algemene beroepsvereningen, specifieke vaktherapeutische verenigingen of individuele vaktherapeuten keuze uit volgende workshops:

Jaren lang, dag in dag uit, luisteren naar een ander kan een opgave zijn die soms leidt tot het verlies van passie voor je werk. Daarnaast kan empathie, je inleven in de ander, soms behoorlijk lastig zijn wanneer de cliënt zijn of haar traumatische ervaringen met je deelt. Wat is er voor nodig om als hulpverlener empathisch te kunnen blijven reageren en je compassie voor je medemens niet te verliezen? In deze workshop staan we stil bij de begrippen compassie, secundaire traumatisering en de verschillende componenten van empathie. Op basis van concepten uit IPNB worden praktische strategieën aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Het blijkt bovendien dat wanneer hulpverleners deze concepten op zowel persoonlijk als professioneel niveau toepassen, ze zelf verschuiven in de richting van een betere neuronale integratie. Een verschuiving die samengaat met een verbeterd relationeel functioneren en een algemeen gevoel van mentaal en lichamelijk welbevinden.

Wilt u gezamenlijk met uw hele team in company deze workshop volgen? Schrijf ons een korte mail over uw wensen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.